OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Naszą wiedzą i doświadczeniem wspieramy firmy działające na rynku polskim i europejskim

produkcja żywności

sprzedaż żywności

rynek horeca

Biuro projektów technologicznych w branży spożywczej

– projektowanie zakładów przemysłu spożywczego
– doradztwo w projektach technologicznych
– weryfikacja etykiet spożywczych

Ponad 25-letnie doświadczenie w projektowaniu zakładów: mleczarskich, przetwórstwa mięsnego, przetwórstwa ryb, piekarniczych, cukierniczych, produkcji lodów, produkcji owocowo-warzywnej, przetwórstwa konopi przemysłowej, tytoniu, opakowań do kontaktu z żywnością stawia nas w szeregi firm projektujących z bogatym portfolio. Opracowane przez Biuro kompleksowe projekty technologiczne oraz wsparcie w procesie dostosowywania procesów produkcji i infrastruktury do wymagań prawa żywnościowego Unii Europejskiej daje podstawy w bezpiecznym rozpoczęciu biznesu. Biuro projektów technologicznych w branży spożywczej przy współpracy z inwestorem daje gwarancję zadowolenia w planowaniu przebiegu prowadzenia inwestycji. Biuro projektów technologicznych w branży spożywczej wykonuje projekty na których uwzględnione jest: zaplecze socjalne uzależnione od ilości zatrudnionych pracowników, pomieszczenia produkcyjne, magazyny surowców, magazyny wyrobu gotowego, drogi komunikacji, przepływ surowca, strefy zagrożenia mikrobiologicznego. Wszystkie projekty uwzględniają: skalę zakładanej produkcji, gabaryty dobranych urządzeń i maszyn oraz umiejscowienie linii technologicznych. Projekty są konsultowane ze służbami weterynaryjnymi lub z rzeczoznawcą dla potrzeb Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Przemysł spożywczy i gastronomia to obszary wymagające szczególnego przestrzegania procedur i nadzoru. Świadomość zagrożeń związanych z żywieniem pozwala na zapewnienie konsumentom elementarnego bezpieczeństwa związanego z korzystaniem z produktów spożywczych. Dotyczy to wszystkich miejsc produkujących żywność jak i należących do obszaru zbiorowego żywienia – lokali gastronomicznych, restauracji czy stołówek. Ich funkcjonowanie na bieżąco podlega przepisom sanitarnym, Doradztwo technologiczne, odpowiednie zaprojektowanie wyposażenia i zorganizowanie procesów przetwarzania żywności pozwala na stałą kontrolę oraz utrzymywanie higieny pracy na wysokim poziomie.

W przypadku zakładów przemysłu spożywczego przestrzeganie przyjętych wymogów i procedur tworzy się już na etapie projektowania i należy te obowiązki zaplanować i spełnić. W toku uruchomienia zakładu utrzymanie produkcji na wysokim poziomie organizacyjnym oraz sanitarno-higienicznym daje w rezultacie gwarancję najwyższej jakości wytworzonych artykułów spożywczych. Skuteczne doradztwo technologiczne, które gwarantują nasi fachowcy, pozwoli stworzyć optymalne warunki do osiągnięcia tego celu jeszcze przed uruchomieniem cyklu wytwórczego.

Oprócz projektów technologicznych przygotowywanych od podstaw oferujemy również kompleksowe doradztwo. To nieocenione wsparcie w procesie dostosowywania infrastruktury do wymagań procesów produkcji i regulacji unijnych, a także możliwości przestrzennych przedsiębiorstwa. Zapewniamy merytoryczne wsparcie dla istniejących zakładów, pomagając w bezpiecznym wprowadzaniu produktów żywnościowych na rynek i dostarczając rzetelną wiedzę w kwestii dostosowywania wyrobów do wymogów jakościowych. Pomagamy we wdrażaniu systemu HACCP optymalnego dla Twojego przedsiębiorstwa. Jeśli potrzebujesz wsparcia w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, zasięgnij pomocy naszych specjalistów. Kompleksowe doradztwo technologiczne i projektowanie zakładów przemysłu spożywczego to nasza specjalność dzięki wieloletniemu doświadczeniu i posiadanej wiedzy.

O QSM Sp. z o.o.

Jesteśmy zespołem ekspertów z ponad 20 – letnim doświadczeniem w stosowaniu prawa żywnościowego w Unii Europejskiej oraz krajach nienależących do UE. Współpracujemy z przedsiębiorstwami z branży spożywczej i gastronomicznej oraz sklepami spożywczymi, pomagając im w zapewnieniu wymogów bezpieczeństwa żywnościowego, wynikających z przepisów prawa. Producentom żywności oferujemy wsparcie merytoryczne poprzez pomoc w ocenie i dostosowaniu infrastruktury firmy do regulacji procesów produkcyjnych i wymagań jakościowych.

czytaj więcej
PROJEKTY TECHNOLOGICZNE

Opracowujemy kompleksowe projekty technologiczne dla zakładów produkujących produkty pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego.

Więcej >>>

SYSTEM HACCP

Przygotowujemy dokumentację HACCP, wnioski i zalecenia. Przeprowadzamy wdrożenie i monitorujemy działanie systemu HACCP.
Więcej >>>

DOBRE PRAKTYKI

Prowadzimy wdrożenia Dobrych Praktyk – GHP oraz GMP. Monitorujemy i oceniamy środowisko, infrastrukturę i bieżącą dokumentację.

Więcej >>>

ETYKIETY

Opracowujemy oraz weryfikujemy poprawność napisów na opakowaniach jednostkowych zgodnych z aktualnym prawem Unii Europejskiej.

Więcej >>>

WYRÓB GOTOWY

Tworzymy pełną specyfikację wyrobu gotowego, zawierającą: nazwę; opis produktu; przeznaczenie konsumenckie; sposób użycia i przygotowania.

Więcej >>>

AUDYT SANITARNY

Przygotowujemy zakłady przemysłowe, gastronomiczne i sklepy spożywcze do kontroli prowadzonych przez inspekcję sanitarną oraz sieci handlowe.

Więcej >>>

DORADZTWO SANITARNE

Doradzamy przedsiębiorcom branży spożywczej jak komunikować się z instytucją sanitarną. Przygotowujemy dokumenty.

Więcej >>>

SZKOLENIA

Szkolimy z zakresu m.in. badania żywności, prawa żywnościowego, analizy zagrożeń żywności, właścicieli firm oraz ich pracowników.

Więcej >>>

zapytaj o ofertę

BEZPIECZEŃSTWO MIKROBIOLOGICZNE POWIETRZA PODCZAS COVID-19

Food Safety09.07.2020

Zdaniem Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, żywność nie może być źródłem zakażenia COVID-19 jak również, że wirus nie może być przenoszony przez żywność.

Więcej >>>

Znaczenie systemu HACCP w branży spożywczej

fotolia_96816559_subscription_monthly_xxl17.11.2016

HACCP – system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. HACCP – system mający znaczenie dla dobra ludzi, ich zdrowia i życia.

Więcej >>>

Jaja konsumpcyjne a badanie w kierunku Salmonella sp.

fotolia_111568747_subscription_monthly_m24.08.2016

Na rynku handlowym, szczególnie w gastronomii, pojawiło się zapotrzebowanie na jaja konsumpcyjne poddane, przed zapakowaniem do opakowań jednostkowych, promieniowaniu UV.

Więcej >>>

QSM & TE-FOOD - Blockchain - Wprowadzanie nowych możliwości

Blockchain116.08.2018

System blockchain, który przez miliony osób na świecie jest nazywaną Technologią Przyszłości posiada ogromną liczbę zwolenników w naszym kraju.


Więcej >>>

Ochrona gospodarstw przed ASF – program bioasekuracji

fotolia_90614984_subscription_monthly_xxl26.10.2016

Według bieżących komunikatów GIW, nadal odnotowywane są przypadki występowania
afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium RP oraz ognisk tej choroby u świń.

Więcej >>>

TE-FOOD podpisało umowę partnerską z QSM Sp. z o.o.

te food copy13.08.2018

TE-FOOD podpisało umowę partnerską z QSM Sp. z o.o. w celu zapewnienia potencjału sprzedażowego i wdrożeniowego potencjalnym klientom z branży spożywczej w Polsce.

Więcej >>>

URZĘDOWE KONTROLE ŻYWNOŚCI OD 2018 R. PRZEZ JEDNĄ INSPEKCJĘ

fotolia_104111566_subscription_monthly_m14.09.2016

Urzędowe kontrole żywności od 2018 r. mają być prowadzone przez jedną inspekcję. Reforma systemu bezpieczeństwa żywności w Polsce planowana jest od 2005 r.

Więcej >>>