OCHRONA GOSPODARSTW PRZED ASF – PROGRAM BIOASEKURACJI

26.10.2016

Według bieżących komunikatów GIW, nadal odnotowywane są przypadki występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium RP oraz ognisk tej choroby u świń (sus scrofa).

 

W celu zapobieganiu szerzeniu się wirusa afrykańskiego pomoru świń MRiRW opracowało program bioasekuracji opublikowany w rozporządzeniu MRiRW z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Program bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz. U 2015, poz. 517), zaktualizowany rozporządzeniem MRiRW z dnia 11 maja 2016 r. (Dz. U 2016, poz. 679).

Zestawienie wymagań dotyczących bioasekuracji:

 • 1) zabezpieczenie gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie w systemie otwartym, podwójnym ogrodzeniem, o co najmniej 1,5 m wysokości, na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem;
 • 2) wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni;
 • 3) przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku);
 • 4) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa, oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;
 • 5) zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;
 • 6) utrzymywanie świń w gospodarstwach w zamkniętych pomieszczeniach, z wyjątkiem świń utrzymywanych w systemie otwartym;
 • 7) zapewnienie aby:
  • a) osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń poza tym gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą świń w innych gospodarstwach,
  • b) do budynków, w których są utrzymywane świnie, nie wchodziły osoby postronne,
  • c) osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego.
 • 8) obowiązek posiadania w gospodarstwie, w którym są utrzymywane świnie, pisemnego planu bioasekuracji obejmującego:
  • – dokumentację przestrzegania wymagań określonych w pkt 2−4;
  • – rejestr produktów biobójczych używanych w gospodarstwie;
  • – program czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu mającego kontakt ze świniami;
  • – zasady używania oraz czyszczenia i dezynfekcji odzieży ochronnej i obuwia, o których mowa w pkt 7 lit. c.

W celu ochrony trzody chlewnej przed wirusem ASF, program ten powinien być zastosowany we wszystkich gospodarstwach hodowlanych w Polsce, a nie tylko na obszarach, na których wykryto przypadki ASF.