O nas

Jesteśmy zespołem ekspertów, którzy świadczą usługi związane z zastosowaniem prawa żywnościowego w Unii Europejskiej oraz krajach nienależących do UE. Współpracujemy z przedsiębiorstwami z branży spożywczej i gastronomicznej oraz sklepami spożywczymi, pomagając im w zapewnieniu wymogów z zakresu bezpieczeństwa żywności, wynikających z przepisów prawa. Ponad 20-letnie doświadczenie w branży spożywczej sprawia, że firma QSM Sp. z o.o. jest godnym zaufania partnerem, który zapewnia praktyczne i rzetelne doradztwo w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności na każdym etapie działalności firmy.

Producentom żywności oferujemy wsparcie merytoryczne poprzez pomoc w ocenie i dostosowaniu infrastruktury firmy do regulacji procesów produkcyjnych i wymagań jakościowych. Opracowujemy projekty technologiczne i spójną dokumentację systemową oraz zapewniamy profesjonalne doradztwo w relacjach przedsiębiorstwa z instytucjami zewnętrznymi. Zajmujemy się bezpiecznym wprowadzeniem produktów żywnościowych na rynek. Opracowujemy specyfikacje wyrobów gotowych oraz sporządzamy lub weryfikujemy etykiety produktów spożywczych.

mgr Joanna Chociłowska-Chołuj

Prezes spółki i specjalista w zakresie stosowania prawa żywnościowego w realizacji procesów produkcyjnych oraz kontroli i badań.

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako specjalista systemów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym. W swojej karierze zawodowej zarządzała procesami produkcji i laboratoriami w wiodącej na polskim rynku spółdzielni mleczarskiej. Odpowiadała za wdrożenia i nadzorowanie systemów jakości, wdrożenia technologiczne i zastosowanie nowych metod badawczych w zakresie analiz mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych produktów.

ladyy

Jako mikrobiolog może pochwalić się licznymi osiągnięciami zawodowymi i naukowymi. Zorganizowała od etapu opracowania projektu przestrzennego pomieszczeń po dokumentację metodyczną i szkolenie pracowników, Laboratorium mikrobiologiczne, którego zadaniem jest badanie mleka od krów chorych na zapalenie wymienia (mastitis). W 2007 r. była jednym z autorów opracowania LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny. Inwentaryzacja istniejących zasobów wiedzy o województwie łódzkim i technologiach istotnych z punktu widzenia rozwoju gospodarki regionu.

Od roku 2010 była powoływana na arbitra podczas corocznej oceny produktów mleczarskich, które miały miejsce w Olsztynie, Lublinie, Gostyniu, Białowieży, Wrocławiu, Krakowie, organizowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy. W 2013 r. została liderem projektu „Characterization and definition of poor and non-coagulating milk” w komitecie SCAMPAI, podczas sympozjum Analytical Week w Rotterdamie, organizowanego przez Międzynarodową Federację Mleczarską.

Obecnie na zlecenia klientów opracowuje projekty technologiczne, wdraża i nadzoruje systemy jakości w zakładach produkcyjnych i świadczy doradztwo merytoryczne dla zakładów branży spożywczej i gastronomii. Współpracuje z sieciami handlowymi w zakresie rozwoju i wdrażania nowych technologii, nowych asortymentów wyrobów gotowych oraz znakowania opakowań. Lobbuje na rzecz przemysłu spożywczego, występując w imieniu branży spożywczej do przedstawicieli rządu RP lub Parlamentu Europejskiego z uzasadnieniem konieczności dokonania zmian w prawie żywnościowym dla dobra gospodarki kraju.