URZĘDOWE KONTROLE ŻYWNOŚCI OD 2018 R. PRZEZ JEDNĄ INSPEKCJĘ

14.09.2016

Urzędowe kontrole żywności od 2018 r. mają być prowadzone przez jedną inspekcję.

Reforma systemu bezpieczeństwa żywności w Polsce planowana jest od 2005 r. Rok 2016 to wzmożona aktywność prac nad zmianą w obszarze kontroli bezpieczeństwa żywności prowadzonych przez MRiRW. Nowa Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności wymaga ustalenia struktury organizacyjnej w związku z planowaną konsolidacją Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno‒Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz przejęcia części kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej, zmian legislacyjnych w zakresie ujednolicenia odpowiedzialności za obszary działania oraz ustalenia podległości resortowej. W trakcie prac nad tak dużym przedsięwzięciem ważne jest wdrożenie nowego podejścia inspekcji do sposobu kontroli, a tym samym przygotowania merytorycznego inspektorów i nadania odpowiednich kompetencji upoważniających ich do wykonywania tak odpowiedzialnej funkcji.