09 lip

Bezpieczeństwo mikrobiologiczne powietrza podczas produkcji żywności w dobie COVID-19

  • Posted by JCHCH
  • 0 Comments

Zdaniem EFSA (European Food Safety Authority) czyli Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, żywność nie może być źródłem zakażenia COVID-19 jak również, że wirus nie może być przenoszony przez żywność.
To kontakt z zainfekowaną osobą, jestźródłem niebezpiecznego zakażenia.

Stąd należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa w miejscach produkcji, przetwarzania, przechowywania oraz podczas przygotowania żywności. Jedną z podstaw przestrzegania bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności, na który rygorystycznie zwraca uwagę inspekcja sanitarna, jest aspekt utrzymania higieny i sprawności instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach, w których produkowana jest żywność, a także instalacji w salach konsumpcyjnych przeznaczonych na pobyt klientów.

Jak skutecznie dezynfekować powietrze i powierzchnie?

Skuteczną dezynfekcję powietrza i powierzchni pomieszczeń można zapewnić poprzez systematyczne czyszczenie w/w instalacji oraz zastosowanie dezynfekcji powietrza za pomocą promieniowania UV-C. Ten drugi sposób oczyszczania powietrza z drobnoustrojów zyskuje coraz większą popularność w przemyśle spożywczym, tj. mleczarniach, serowarniach, piekarniach, zakładach mięsnych, drobiarskich i rybnych, młynach, kaszarniach, przetwórniach owocowo-warzywnych, firmach zielarskich, a także zakładach przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego.

Promieniowanie UV-C to doskonałe rozwiązanie na walkę z wirusami. Promieniowanie UV-C trwale niszczy bakterie, pleśnie, drożdże, grzyby i wirusy bez możliwości ich uodpornienia się na tę formę dezynfekcji i jednocześnie w skuteczny sposób niszczy wszelkie mikroorganizmy i ich formy przetrwalnikowe. Jednak pamiętać należy o tym, że promieniowanie UV-C stosowane w sposób bezpośredni jest szkodliwe dla skóry i oczu. Prawidłowe zastosowanie urządzenia emitującego UV-C wiąże się z bezpośrednim skierowaniem promieniowania na powierzchnię dezynfekowaną tak, aby nie nastąpiło bezpośredniego działania na organizm człowieka.