Znaczenie systemu HACCP

17.11.2016

HACCP – system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. HACCP – system mający znaczenie dla dobra ludzi, ich zdrowia i życia.

 

HACCP – system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. HACCP – system mający znaczenie dla dobra ludzi, ich zdrowia i życia. System, który pozwala na prosty i skuteczny nadzór nad zagrożeniami wykazanymi w trakcie analizy etapów technologicznych lub procesów pomocniczych, które mają wpływ na jakość i bezpieczeństwo wyrobów gotowych. Funkcjonowanie systemu HACCP dotyczy zakładów produkcyjnych, gastronomicznych, dystrybucji oraz obrotu handlowego. Wielkość podmiotu gospodarczego…..w temacie bezpieczeństwa żywności nie powinna i nie może mieć znaczenia. Skuteczność wdrożonego systemu opiera się na zrozumieniu jego zasad i świadomości stosowania na każdym szczeblu przedsiębiorstwa, od szefa/właściciela, kierownika, pracownika produkcyjnego do pomocnika. We wdrożeniu i prawidłowym funkcjonowaniu HACCP pomagają dwa dodatkowe systemy, tj. Dobra Praktyka Higieniczna (ang. GHP) i Dobra Praktyka Produkcyjna (ang. GMP). W zakres obu systemów wchodzą proste instrukcje lub wytyczne związane z realizacją procesów i utrzymania higieny. Systemy wymagają udokumentowania. Dowodami funkcjonowania systemu HACCP muszą być zapisy z monitorowania wyznaczonych punktów kontrolnych, prowadzone przez przeszkolone osoby, odpowiedzialne za wykonywany etap pracy. Umocowanie prawne: Rozporządzenie (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006, Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.)